top of page

Adatkezelési tájékoztató

 

Tartalomjegyzék

1         Az adatkezelési tájékoztató célja

2         Az adatkezelő adatai

3         A kezelt személyes adatok köre  2

3.1      Regisztrációs során megadandó személyes adatok

3.2      Technikai adatok

3.3      Cookie-k (Sütik)

3.4      Közösségi irányelvek / Adatkezelés a Társaság Facebook oldalán

3.5      Google használata

3.6      Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok

4         Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

4.1      Általános adatkezelési irányelvek

5         Az adatok fizikai tárolási helyei

6         Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

6.1      Tájékoztatáshoz való jog 

6.2      Az érintett hozzáféréshez való joga

6.3      Helyesbítés joga

6.4      Törléshez való jog

6.5      Az adatkezelés korlátozásához való jog

6.6      Adathordozáshoz való jog

6.7      Tiltakozás joga

6.8      Visszavonás joga

6.9      Bírósághoz fordulás joga

6.10        Adatvédelmi hatósági eljárás  

 

1. Az adatkezelési tájékoztató célja

A Harmónia Fészek (cím: 1012 Bp., Kuny Domokos u. 9.), a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. 

A Harmónia Fészek adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.harmoniafeszek.hu/adatkezeles címen. 

A Harmónia Fészek fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.      

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

 

A Harmónia Fészek a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. 

 

2. Az adatkezelő adatai

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, harmoniafeszek@gmail.com és 0630-456-4358 elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

Harmónia Fészek minden hozzá beérkezett e-mailt a <név, email cím, telefonszám> személyes adatokkal együtt megőrzi és írásbeli igény (email útján történő megkeresés) esetén törli.

 

Név: Németh Krisztián

Székhely: 1012 Budapest, Kuny Domokos u. 9.

Nyilvántartási szám:  52507405

Adószám:  68967877-1-41

Telefonszám:304564358

E-mail:  harmoniafeszek@gmail.com

3. A kezelt személyes adatok köre  

3.1. Regisztrációs során megadandó személyes adatok

Regisztrációs során megadandó személyes adatok a következőkre terjednek ki: Név, e-mail cím, telefonszám.

3.2. Technikai adatok

A Harmónia Fészek a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:   

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); 

 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

 • változatlansága igazolható (adatintegritás);

 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Harmónia Fészek az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

Harmónia Fészek olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

 

Harmónia Fészek az adat kezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

3.3. Cookie-k (Sütik)

(1) A Sütik (cookie-k)  rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Számos fajtája létezik, de általában két nagy csoportba sorolhatóak. Az egyik az ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet során (pl.: egy internetes bankolás biztonsági azonosítása alatt) helyez el a felhasználó eszközén, a másik fajtája az állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása), amely addig a számítógépen marad, amíg a felhasználó le nem törli azt. Az Európai Bizottság irányelvei alapján cookie-kat [kivéve, ha azok az adott szolgáltatás használatához elengedhetetlenül szükségesek] csak a felhasználó engedélyével lehet a felhasználó eszközén elhelyezni.

(2) A felhasználó hozzájárulását nem igénylő sütik esetében a honlap első látogatása során kell tájékoztatást nyújtani. Nem szükséges, hogy a sütikre vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő, ha a honlap üzemeltetői röviden összefoglalják a tájékoztatás lényegét, és egy linken keresztül utalnak a teljes körű tájékoztató elérhetőségére.

(3) A hozzájárulást igénylő sütik esetében a tájékoztatás kapcsolódhat a honlap első látogatásához is abban az esetben, ha a sütik alkalmazásával együtt járó adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik. Amennyiben a süti alkalmazására a felhasználó által kifejezetten kért funkció igénybevételéhez kapcsolódik, akkor a tájékoztatás is megjelenhet e funkció igénybevételéhez kapcsolódóan. Ebben az esetben sem szükséges az, hogy a sütikre vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő egy rövid összefoglaló a tájékoztatás lényegéről, és egy linken keresztül utalás a teljes körű tájékoztató elérhetőségére.

4. Tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról

(1) Az általános elterjedt internetes gyakorlatnak megfelelően Társaságunk is használ sütiket (cookie) a weboldalán. A cookie egy kis fájl, amely egy sor karaktert tartalmaz, és amely akkor kerül a látogató számítógépére, amikor az egy webhelyet keres fel. Amikor ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni a látogató böngészőjét. A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat (pl. választott nyelv) és egyéb információkat is. Többek között információt gyűjtenek a látogatóról és eszközéről, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, felhasználásra kerülhetnek pl. az online bevásárlókosarak használatakor. A sütik általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát, elősegítik, hogy a weboldal a felhasználók számára igazi webes élményt nyújtson, és hatékony információforrást jelentsen, továbbá biztosítják a weboldal üzemeltetője részére az oldal működésének ellenőrzését, visszaélések megakadályozását és a weboldalon nyújtott szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítását.
(2) Társaságunk honlapja a weboldal használata során a látogatóról, illetve az általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzíti és kezeli:• az látogató által használt IP cím,• a böngésző típusa,• a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv),• látogatás időpontja,• a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás.
(3) A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.
A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat• Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu• Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn• Microsoft Internet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11• Microsoft Internet Explorer 10: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7• Microsoft Internet Explorer 9: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9• Microsoft Internet Explorer 8: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8• Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq• Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265
Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy -szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.
(4) A weboldalon használt sütik önmagukban nem alkalmasak a felhasználó személyének beazonosítására.
(5) Társaság honlapján alkalmazott sütik:

1. Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik
Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljes körűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat, így – többek között- különösen a látogató által az adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.
A kezelt adatkör: AVChatUserId, JSESSIONID, portal_referer.
Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése.
Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása.

2. Hozzájárulást igénylő sütik:
Ezek lehetőséget biztosítanak hogy a Társaság megjegyezhesse a felhasználó honlappal kapcsolatos választásait. A látogató a szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során ezen adatkezelést bármikor megtilthatja. Ezek az adatok nem kapcsolhatók össze az igénybe vevő azonosító adataival és az igénybe vevő hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.

2.1. Használatot elősegítő sütik:
Az adatkezelés jogalapja a látogató hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: A szolgáltatás hatékonyságának növelése, felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele.
Az adatkezelés időtartama 6 hónap.

2.2. Teljesítményt biztosító sütik:
Google Analytics sütik – erről itt tájékozódhat:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Google AdWords sütik – erről itt tájékozódhat:
https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu

 

3.4. Közösségi irányelvek / Adatkezelés a Társaság Facebook oldalán

 (1) A Társaság termékei, szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából Facebook oldalt tart fenn.

(2) A Társaság Facebook oldalon felett kérdés nem minősül hivatalosan benyújtott panasznak.

(3) A Társaság Facebook oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat a Társaság nem kezeli.

(4) A látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.

(5) Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén a Társaság előzetes értesítés nélkül kizárhatja az érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását.

(6) A Társaság nem felel a Facebook felhasználók által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért. A Társaság nem felel semmilyen, a Facebook működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.

7/A. Facebook Social Plugins

(1) Társaságunk online felülete a facebook.com közösségi háló Social Plugins (továbbiakban: „Plugins”) szolgáltatását használja, amelyet a Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország) üzemeltet. A Plugins a facebook logó alapján (fehér „f” kék felületen, „tetszik”, „like”, vagy egy felfelé mutató hüvelykujj jel) vagy a „Facebook Social Plugins” jelzés alapján ismerhető fel. A Facebook Social Plugins jelzései az alábbi oldalon tekinthetők meg: https://developers.facebook.com/docs/plugins.

(2) Amennyiben a felhasználó az online felület ezen funkcióját előhívja, úgy a készüléke közvetlen kapcsolatot teremt a Facebook szerverével. A Facebook a Plugins tartalmát közvetlenül a felhasználó készülékére közvetíti, és innen az online felülettel összekapcsolja, amely folyamat során a feldolgozott adatok alapján felhasználó profil készülhet. A rendelkezésünkre álló információk alapján tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy Társaságunk nem tudja befolyásolni, hogy a Facebook ezen Plugins segítségével mely adatokat veszi át.

(3) A Plugins bekapcsolásával a Facebook azt az információt kapja, hogy a felhasználó az online felület adott oldalát felhívta. Amennyiben a felhasználó a Facebook profiljába bejelentkezett állapotban van, úgy ezt az oldallátogatást a Facebook-fiókjához rendelhetik. Amennyiben a felhasználó a Plugins-szal kommunikál, például a „tetszik” gombot megnyomja, vagy kommentálja, úgy ezen információ a készülékérőközvetlenül a Facebook részére átadásra kerül, és ott tárolva lesz. Ha a felhasználó nem regisztrált felhasználó a Facebooknál, akkor is fennáll a lehetősége annak, hogy az IP címéről a Facebook értesül, illetve elmenti azt.

(4) A Facebook általi adatkezelés terjedelméről és céljáról, az adatok további feldolgozásáról illetve felhasználásáról, valamint a vonatkozó jogokról illetve a felhasználó személyes jogainak védelmében történő beállításokról, a Facebook alábbi adatvédelmi tájékoztatójában tájékozódhatnak: https://www.facebook.com/about/privacy

(5) Amennyiben a felhasználó a Facebook regisztrált felhasználója és nem szeretné, hogy a Facebook erről az online felületről róla adatokat gyűjtsön, és a Facebooknál tárolt adataival összekapcsolja, úgy az online felület használata előtt ki kell jelentkeznie a Facebookról, és a sütiket (cookie) törölnie kell. A reklámcélú adatfeldolgozássál kapcsolatban további beállításokat illetve tiltásokat a Facebook profilbeállításoknál eszközölhet: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

vagy az USA oldal: http://www.aboutads.info/choices

vagy az EU oldal: http://www.youronlinechoices.com

A beállítások felülettől függetlenek, azaz minden készülékre, laptopra, vagy mobilkészülékre alkalmazandóak.

7/B. Facebook Remarketing

(1) A Társaság online felületén a Facebook közösségi háló ún. „Facebook-Pixel” szolgáltatását használja, amelyet a Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, ill. az EU-ban a Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország) (továbbiakban: „Facebook”) üzemeltet. A Facebook a Facebook-Pixel segítségével az online felület látógatóit, mint lehetséges célcsoportot határozza meg az egyes reklámok, ún. „Facebook-Ads” tekintetében. Ebből a célból használja a Társaság a Facebook-Pixelt, hogy a Társaság Facebook-Ads-ét csak olyan felhasználónak mutassa, aki a Társaság internetes kínálata iránt érdeklődést mutatott. A Társaság Facebook-Pixel segítségével biztosítja, hogy a Társaság Facebook-Ads-e az esetlegesen érdeklődő felhasználókat szólítsa meg, és ne zavarja feleslegesen a felhasználókat. A Facebook-Pixels segítségével tudja továbbá a Társaság a Facebook-hirdetések hatékonyságát statisztikai és piackutatási szempontból felmérni, azáltal, hogy így megállapítható, hogy a felhasználó a Facebook hirdetésre való kattintás után a Társaság honlapjára lesz-e irányítva.

(2) Facebook-Pixel a Társaság honlapjának felhívásakor közvetlenül a Facebook által integrálásra kerül, és az eszközön egy ún. süti. egy kis fájl mentése történik. Ha egyúttal a felhasználó bejelentkezik a Facebook profiljába, vagy már bejelentkezett állapotban van a Facebookon, akkor a Társaság online felületének látogatása a Facebook profiljában rögzítésre kerül. A felhasználóról gyűjtött adatok névtelenek a Társaság számára, semmilyen tájékoztatást nem kap a felhasználók személyazonosságáról. Az adatokat azonban a Facebook tárolja és feldolgozza, így a megfelelő felhasználói profilhoz való kapcsolódás lehetséges. Az adatok Facebook általi feldolgozása a Facebook adatkezelési politikájának keretében történik. Ennek megfelelően a Facebook Adatkezelési Szabályzatából többet megtudhat arról, hogyan működik a Remarketing-Pixels, illetve általában arról, hogyan jelennek meg a Facebook hirdetések:
https://www.facebook.com/policy

A felhasználó tiltakozhat a Facebook-Pixel használata és adatainak az Facebook-hirdetések megjelenítéséhez való felhasználása ellen. Ehhez a felhasználó a Facebook alábbi oldalát hívhatja fel, és ott a felhasználói reklám beállításairól szóló utasításokat követheti:
https://www.facebook.com /settings

vagy az Amerikai Egyesült Államokban az alábbi oldalon tiltakozhat:
http://aboutads.info/choices

illetve az EU-ban:
www.youronlinechoices.com

 

3.5. Google használata

Google Analytics

(1) A Társaság a Google Analytics szolgáltatást használja, amely a Google Inc. (Google) egy webelemző szolgáltatása. A Google sütiket használ. A sütik az alapján állítanak elő információkat, hogy a felhasználók milyen online ajánlatokra kattintanak. Ezeket az információkat általában az USA-ban lévő Google szerverre továbbítják és ott tárolják. A Google, a Társaság megbízásából, ezeket az információkat arra használja, hogy kiértékelje az online ajánlatainak felhasználását, jelentéseket állítson össze az online ajánlatokon belüli aktivitásokról, és más online ajánlatok használatával és internethasználati szokásokkal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson a Társaságnak. A feldolgozott adatokból anonim felhasználói profilokat lehet létrehozni. A Társaság a Google Analytics szolgáltatást csak aktivált IP névtelenítéssel használja. Ez azt jelenti, hogy a felhasználók IP címeit az EU tagállamaiban, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás más szerződő államaiban lerövidítve tárolják. Csak kivételes esetekben továbbítják a teljes IP címet az USA-ba, a Google egyik szerverére, ahol aztán szintén lerövidítik. A felhasználó böngészője által eljuttatott IP-címet a Google nem kapcsolja össze a felhasználó egyéb adataival. A sütik tárolását a felhasználók megakadályozhatják a böngésző szoftverek megfelelő beállításával, valamint leállíthatják a sütik által létrehozott, az online ajánlatok felhasználására vonatkozó adatok gyűjtését, és ezen adatok Google általi feldolgozását, ha az alábbi linken elérhető böngésző modult letöltik és telepítik: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
vagy itt: Jetzt Google Analytics deaktivieren!

(2) a többet szeretne megtudni a Google adatainak felhasználásáról, a toborzásról és a lemondási lehetőségekről, látogasson el a Google weboldalaira:
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners
(„A Google adatfelhasználása az Ön által használt partner weboldalak és applikációk alapján:”)
http://www.google.com/policies/technologies/ads
(„Adathasználat hirdetési célokra“)
http://www.google.de/settings/ads
(„Információk kezelése, melyeket a Google a hirdetések megjelenítésére használ”)
http://www.google.com/ads/preferences
(„Határozza meg Ön, hogy a Google melyik hirdetést jelenítse meg.”).

11. Google-Re/Marketing-Services

(1) A Társaság a Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, (továbbiakban: Google) Marketing és ReMarketing szolgáltatását (továbbiakban: Google-Marketing Szolgáltatás) használja.
(2) A Google-Marketing Szolgáltatás lehetővé teszi a Társaság számára, hogy a weboldalán és a weboldaláról nagyobb hatékonysággal helyezzen el hirdetéseket, és csak azokat a hirdetéseket jelenítse meg a felhasználóknak, amelyek potenciálisan megfelelnek az érdeklődési körüknek.

(3) A Remarketing segítségével a Társaság hirdetéseket jeleníthet meg azoknak a felhasználóknak, akik korábban már meglátogatták a webhelyét. Ebből a célból, azokat a weboldalakat, ahol a Google-Marketing Szolgáltatás aktiválva van, a Google közvetlenül egy kóddal látja el, ezek az ún. Remarketing-Tagek (láthatatlan grafikák, vagy kódok a weboldalon,amiket web beacon-nek is nevezünk). Segítségükkel a felhasználó gépén egy egyéni süti, azaz egy egyéni kis adatcsomag kerül mentésre (sütik helyett más hasonló technológia is használható). A sütiket különböző domainek, például google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com vagy googleadservices.com állíthatják be a weboldalon. Ez a kis adatcsomag tartalmazza majd, hogy a felhasználó mely weboldalakat látogatta, mely tartalmak érdelik, milyen ajánlatokra kattintott, valamint technológiai információkat is megjegyez a böngészőről, operációs rendszerről, a weboldalak hivatkozásairól, a weboldalon töltött időről, valamint egyéb adatokat az online ajánlatok használatához. A felhasználók IP címeit, a Google Analyticshez hasonlóan, az EU tagállamaiban, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás más szerződő államaiban lerövidítve tárolják. Csak kivételes esetekben továbbítják a teljes IP címet az USA-ba, a Google egyik szerverére, ahol aztán szintén lerövidítik.

(4) A Google más ajánlataiban az IP-címeket nem kötik össze a felhasználók egyéb adataival. Ezek a fent nevezett információk más forrásból származó információkkal is társíthatók. Ha a felhasználó később más weboldalakat is meglátogat, akkor az érdeklődési körének megfelelő, személyre szabott hirdetésekkel lehet megcélozni. A felhasználók adatait a Google-Marketing szolgáltatások keretein belül névtelenül dolgozzák fel. Ez azt jelenti, hogy Google, pl. nem a felhasználók neveit és email címeit tárolja és dolgozza fel, hanem azokat a releváns adatokat, melyeket az anonim felhasználói profil sütijei tartalmaznak. Ez a Google szemszögéből nézve azt jelenti, hogy a hirdetésekkel nem egy konkrét személyt céloznak meg, hanem a süti tulajdonosát, függetlenül attól, hogy konkrétan ki a süti tulajdonosa. Ez abban az esetben nem érvényesül, ha a felhasználó kifejezetten engedélyezte a Google számára, hogy az adatai ne névtelenül legyenek feldolgozva. A felhasználókról a “DoubleClick” által gyűjtött adatokat a Google-n keresztül továbbítják és az Egyesült Államokban a Google szerverein tárolják. A Google által kínált marketingszolgáltatások között szerepel többek között a “Google AdWords” online hirdetési program. A Google AdWords esetében minden hirdető kap egy konverziós sütit (Conversion Cookie) is. A sütiket nem lehet nyomon követni az AdWords hirdetői weboldalain. A sütik segítségével összegyűjtött információk arra szolgálnak, hogy a hirdetők konverziós statisztikákat tudjanak lekérdezni az oldalukról. A hirdetők látni fogják, hogy összesen hány felhasználó kattintott a hirdetésükre és hányan egy olyan oldalra, amire egy konverzió követő címkével kerültek átirányításra. Azonban nem kaphatnak meg olyan információkat, amelyek személyesen azonosítják a felhasználókat. A Google DoubleClick marketingszolgáltatása alapján külső hirdetéseket ágyazunk be. A DoubleClick olyan sütiket használ, amelyek lehetővé teszik, hogy a Google és társult webhelyei a felhasználók látogatásait alapul véve hirdetéseket jelenítsenek meg az ezen, illetve más webhelyeken. A Társaság használ egy másik Google marketing szolgáltatást, ez a Google Címkekezelő (Google Tag Manager), amely lehetővé teszi, hogy további Google elemzési és marketing szolgáltatásokat integráljanak a weboldalukba. (pl. AdWords, DoubleClick vagy Google Analytics). Ha többet szeretne megtudni a Google marketinges célú adatfelhasználásáról, olvassa el az alábbi áttekintő oldalt:https://www.google.com/policies/technologies/ads,
a Google adatkezelési szabályzata pedig:
https://www.google.com/policies/privacy
Ha ki szeretne lépni a Google Marketing Szolgáltatások gyűjteményéből, használja a Google felvételi és leiratkozási lehetőségeit:
http://www.google.com/ads/preferences

 

3.6. Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok

Online ügyintézés során a következő adatok megadására van szükség: név, e-mail cím és telefonszám

 

4. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

Harmónia Fészek tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. 

 

4.1. Általános adatkezelési irányelvek

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk a Harmónia Fészek részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 

 • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR); 

 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 

 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.); 

 • 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.); 

 • 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.). 

 

5. Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag az Harmónia Fészek fér hozzá.

 

6. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

6.1. Tájékoztatáshoz való jog  

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein. Harmónia Fészek megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22.és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. 

6.2. Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást. 

6.3. Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a Harmónia Fészek által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését. 

6.4. Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Harmónia Fészek indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat: 

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; 

 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; 

 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

6.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére a Harmónia Fészek korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: 

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését; 

 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 

 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

 • azérintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

6.6. Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. 

6.7. Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

6.8. Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. 

6.9. Bírósághoz fordulás joga 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. 

6.10. Adatvédelmi hatósági eljárás     7

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Telefon: 0613911400 

Fax: 0613911410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Honlap: http://www.naih.hu  

bottom of page