top of page

Az elmúlás és a megújulás évszaka - Az őszA taoista tanítások hangsúlyozzák, hogy az ember szorosan kapcsolódik a természettel. A természet változásai ránk is hatnak.

Az öt elem tana szerint, a Fa, Tűz, Föld, Fém és Víz elemek ciklikusan követik egymást, átalakulnak egymásba. Az elemek nem anyagi természetűek, hanem egyfajta erőt, az Univerzum megnyilvánulását, törvényszerűségeit jelentik és a természetben való kifejeződésük mellett hatással vannak az ember érzelmeire, gondolkodására, szerveire, egészségére. Az elemek kiegyenlítettsége teremti meg az emberben a harmóniát, a testi, lelki, szellemi egészséget.